NAŠE SLUŽBY


 • Public Relations (PR)
 • Public Affairs (PA)
 • nákup a plánování médií
 • monitoring médií
 • web design
 • sms soutěže a ankety

Přehled dalších služeb:

 • Outsourcing HR - výběr a proškolení Vašich změstnanců
 • Analýza marketingových potřeb klienta a stanovení cílů reklamní kampaně
 • Taktické plánování médií – aktivace strategického plánu (media mix, media plán)
 • Vnitřní audit cen nákupu médií – vyhodnocování efektivity mediálních investic
 • Koordinace marketingové komunikace
 • Monitoring mediálních kampaní
 • Finančně výhodný nákup medií
 • Marketingové konzultace

Na úvod si Vám dovolíme položit otázku. Rozpočet kterého oddělení jste ve Vaší společnosti v loňském a v letošním roce snížili nebo přinejmenším výrazně nenavýšili? Nejčastější odpovědí bude snížení rozpočtu na marketing. Nebo se mýlíme?

Položíme Vám druhou otázku. Myslíte si, že je marketing pro Vaši společnost důležitý? S největší pravděpodobností na tuto otázku odpovíte, že pro Vás důležitý je, ale z důvodu krize jste museli rozpočet na marketing snížit.

Poslední otázka. Proč došlo k zásadnímu snižování Vašich marketingových rozpočtů, přestože jste přesvědčeni, že je marketing pro Vás tak důležitý? A neměl by být marketing v době krize, kdy je potřeba maximálně podpořit obchod, naopak posílen?

Máme za to, že snižování marketingových rozpočtů souvisí daleko více s EFEKTIVITOU a PŘÍNOSEM VYNAKLÁDANÝCH PROSTŘEDKŮ NA REKLAMNÍ KAMPANĚ, než s krizí samotnou. Krize pouze přinutila firmy daleko více cílit svůj marketing a pravidelně vyhodnocovat efektivitu vynakládaných prostředků na nákup médií.

Na rozdíl od některých „marketingově do sebe zahleděných“ společností si neustále uvědomujeme roli a pozici marketingu a jeho návaznost na ostatní procesy ve firmě, zvláště potom na obchod. Věříme, že nákupem vhodných médií a přípravou reklamních kampaní na míru, od návrhu media mixu a media plánu až po finální vyhodnocení, budeme skutečnou podporou Vašemu obchodu a přínosem pro Vaši firmu. Rádi Vás o tom přesvědčíme.

AKTULITY

PROČ S NÁMI?

Přinášíme netradiční řešení.

Používáme inovativní postupy.

Na problémy vždy hledíme v souvislostech.

Ke klientovi jsme vždy vstřícní.

Svou práci bereme zodpovědně.